Budi svoja

Biti devojka

Biti devojka ima različito značenje u zavisnosti od vremena i prostora u kom se nalazimo. Kada razmišljamo o onome šta je zajedničko za sve devojke nezavisno od vremena i prostora u kojima su odrastale, i šta je ono što ih razlikuje od mladića – dolazimo do osobina koje određuje pol. Pol je vrlo bitna odrednica u životu svake osobe. Kroz to da li smo muškog ili ženskog pola i kako se u odnosu na to osećamo gradimo svoj identitet. Sa druge strane, ljudi oko nas nas vrlo često posmatraju isključivo na osnovu pola kom pripadamo.

POL se odnosi na fizičke osobine koje identifikuju osobu kao muško ili žensko, kao što su vrsta genitalnih organa (vagina, penis, testisi, materica, grudi), tip dominantnih hormona u telu (estrogen, testosteron), sposobnost proizvodnje sperme ili jajnih ćelija, sposobnost rađanja dece i dojenja.

Za razliku od pola, koji se odnosi na realne fizičke osobine, ROD predstavlja značenje i vrednosti koje društvo pripisuje određenom polu. Rod zavisi od shvatanja zadataka i uloga pripisanih ženama i muškarcima u javnom i privatnom životu, razlikuje se od kulture do kulture, i čak u istoj kulturi u različitim vremenskim razdobljima.

Ako kažemo da žene imaju menstruaciju, a muškarci ne, tada govorimo o polu, biološkim razlikama, i takva tvrdnja se odnosi uglavnom na muškarce i žene na celoj planeti nezavisno od vremena u kom su živeli. Ali ako kažemo da žene nose suknje, a muškarci ne, onda govorimo o rodnim ulogama u određenoj kulturi i u nekom istorijskom periodu.

Na društvena očekivanja vezana za rodne uloge utiču mnogi faktori, kao što su: običaji, pravo, klasna i etička pripadnost, predrasude u nekom društvu, itd. Međutim, stavovi i ponašanja u odnosu na rodne uloge su naučeni i moguće ih je promeniti.

Naša saznanja o tome šta znači biti „žensko“ formiraju se vrlo rano i pod jakim su uticajem sredine u kojoj živimo, prevashodno porodice. Vrlo rano, u okviru svoje porodice učimo o tome šta je prihvatljivo, a šta neprihvatljivo, šta se očekuje, a šta je „zabranjeno“ deci koja su rođena kao ženska i deci koja su rođena kao muška. Međutim, sloboda izbora je vrlo značajna u formiranju identiteta i traganju za sobom. Nekada su naša razmišljanja o tome kakve smo uslovljene onim što se od nas očekuje i koliko možemo ili želimo da to ispunimo.

Razmisli o tome šta za tebe znači to što si devojka. Koliko od onoga što si naučila o sebi zavisi od poruka koje si dobila iz sredine?

 

 

Share